ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดงานสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๒
      พลอากาศเอกสิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาย ธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ชมนิทรรศการกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณ วรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ข้าราชการกองบิน ๕ หัวหน้าส่วนราชการ และวีรชน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved