ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพ็ชร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๗-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนปิดทองบูรพาจารย์ รอยพระพุทธบาทจำลอง และกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ภาพข่าว พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved