ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
วันที่ระลึกสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔
      พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยแพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึก "สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔" ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ในการนี้มี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ วีรชนพร้อมครอบครัว หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved