ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
กองบิน ๕ นำกำลังทหารช่วยเหลือขนย้ายผู้ป่วย
       นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ได้นำกำลังทหารช่วยเหลือขนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลไปยังบ้านพักผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลบางสะพาน  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved