ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
หน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชน
    นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เข้าร่วมการจัดหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ออกให้การช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการด้านการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการตัดผม และการมอบสิ่งของให้แก่ชุมชน ณ วัดทุ่งตาแก้ว อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved