ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ตรวจเยี่ยมฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙
     พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ หน่วยบินเฉพาะกิจไกลกังวล โดยมีนาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ นาวาอากาศเอก พิเชฐ เกิดศิริ ผู้บังคับฝูงบิน ๕๐๙ พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะฯ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติการพิเศษ ๕๐๙ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ : น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว : พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved