ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
มอบของขวัญและเงินสมทบทุน งานวันเด็กแห่งชาติ
     นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญและเงินสมทบทุน งานวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองวาฬ, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน เกมส์และการละเล่นต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ได้เชิญชวนนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ที่ทางกองบิน ๕ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม อีกด้วย ณ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved