ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่โรงพยาบาลบางสะพานหลังน้ำลด
       นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕  พร้อมกำลังพลลงพื้นที่ช่วยพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่โรงพยาบาลบางสะพานหลังน้ำลด เพื่อให้กลับมาเปิดบริการประชาชนได้เร็วที่สุด ณ โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved