ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
Big Cleaning Dayโรงพยาบาลบางสะพาน
       นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕  พร้อมกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Dayโรงพยาบาลบางสะพานเพื่อให้กลับมาเปิดบริการประชาชนได้เร็วที่สุด ทำความสะอาดพัฒนาห้องผู้ป่วยและพื้นที่อาคารโรงพยาบาลบางสะพานโดยมี นาย พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้นำทำกิจกรรม ณ โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved