ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕  นำกำลังพลเข้าพัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนอนุบาลบางสะพานอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved