ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
กฐินพระราชทานวัดธรรมิการามวรวิหาร
      นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนาย วสุวัฒน์ ชำนิวิกัยกังวาน ผู้ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved