ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
สนับสนุนของขวัญและเงินสมทบทุน งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.อ่าวน้อย
     นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณ วรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ สนับสนุนของขวัญ ของรางวัลและเงินสมทบทุน ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงและกิจกรรมบนเวทีมากมาย ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved