ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ร่วมชมนิทรรศการ โครงการพระราชดำริฝนหลวง
     นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ข้าราชการกองบิน ๕ และประชาชน ร่วมชมนิทรรศการ โครงการพระราชดำริฝนหลวง “พระบิดาฝนหลวง” เพื่อเด็กและเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ประวัติความเป็นมาของโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมือวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ : น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว : พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved