ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
     นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณ วรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสร้างความสุข ความประทับใจแก่เด็กและเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดงบนเวที การจัดแสดงนิทรรศการ การตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน นอกจากนี้ กองบิน ๕ ยังจัดให้มีกิจกรรมการแสดงทางทหาร ประกอบด้วย การแสดงชุดสุนัขทหาร การแสดงโดดร่ม-เหินเวหา การแสดงการโจมตีทางอากาศโดย บ.จธ.๒ การป้องกันฐานบินทางภาคพื้น และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย อาทิเช่น การยิงธนู และนั่งเรือชมทัศนียภาพอ่าวมะนาว โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓


ผู้รับผิดชอบ : น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว : พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี จ่าอากาศเอกหญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved