ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
กำลังพลกองบิน ๕ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพลกองบิน ๕ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ภาพข่าว พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved