ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ช่วยเหลือดับเพลิงไหม้ทุ่งหญ้าและไร่สับปะรด
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์  ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ โดยสนับสนุนรถดับเพลิงจำนวน ๑ คัน รถบรรทุกน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร ๑ คัน รถบรรเทาสาธารภัย ๑ คัน  พร้อม จนท. ๑๔ คน เข้าดับเพลิงไหม้ทุ่งหญ้าและไร่สับปะรด บริเวณริมถนนเพชรเกษม หมู่ที่.๒ บ้านหนองหิน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved