ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานทหารอากาศกองบิน 5
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕  นำกำลังพลเข้าพัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โดยมี  นาย พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานทหารอากาศกองบิน 5  พร้อมสำรวจสภาพความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved