ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอัคคีภัย
     นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕  รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำกำลังพล รถลำเลียงน้ำและรถดับเพลิงออกช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอัคคีภัย บริเวณ หมู่ ๒ บ้านหนองพังพวย ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved