ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
มอบถุงยังชีพสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย
      พลตรี กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ พร้อม นาวาอากาศเอก วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ และหน่วยแพทย์สนามโรงพยาบาลกองบิน ๕ ลงพื้นที่ หมู่ ๑ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนและมอบถุงยังชีพสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved