ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
มอบถุงยังชีพพระราชทาน
      นาวาอากาศเอก วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก และแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มจากโรงครัวพระราชทาน แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยมี  นาย พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธาน เมื่อ  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved