ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
จัดตั้งศูนย์ย่อยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
      นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕  พร้อมหน่วยแพทย์สนามโรงพยาบาลกองบิน ๕ และกำลังพล จัดตั้งศูนย์ย่อยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก(ร.๑๙)ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved