ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ฝึกซ้อมทบทวนและเตรียมความพร้อม
         นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕ ทำการฝึกซ้อมเพื่อเป็นการฝึกทบทวน และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved