ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ช่วยเหลือเก็บขยะและสิ่งปฎิกูลที่อุดตันท่อระบายน้ำ
     เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๔๐๐-๐๗๐๐ ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในเขตพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเส้นทางในเมืองหลายจุด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ได้จัดกำลังพลจำนวน ๕๐ คน ออกช่วยเหลือประชาชน โดยเก็บขยะและสิ่งปฎิกูลที่อุดตันท่อระบายน้ำ จนเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อเวลา ๐๙๓๐ ณ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved