ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
      นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพ็ชร์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved