ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ตลาดบางสะพาน
     นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕  นำกำลังพลเข้าพัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ตลาดบางสะพานและถนนหน้าโรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved