ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน และอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกภาคส่วน ให้การการต้อนรับ ณ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved