ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
จิตอาสาพัฒนาอ่าวประจวบ
      นาวาอากาศโท ประพันธ์ คงเปลี่ยน เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนา "จิตอาสาพัฒนาอ่าวประจวบ" โดยมีนาย ธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชายหาดหน้าจวนผู้ว่าฯ ถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved