ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
เชิญถุงยังชีพพระราชทาน
     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน ๓๗๐ ชุด  เพื่อไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายภิรมย์  นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ เสนาธิการกองบิน ๕ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมในพิธี เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved