ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันกองทัพไทย
     นาวาอากาศเอก กิจจาพจน์ สุกเพชร เสนาธิการกองบิน ๕ นำข้าราชการชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมี พลตรี อภัย อรัญทิมา ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓


ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved