ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับบ้านเรือน
     นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ นำกำลังทหาร จำนวน ๑๕ คน พร้อมอุปกรณ์ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง เป็นเหตุให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับบ้านเรือนจำนวน ๑ หลัง ณ บ้านเลขที่ ๑๗/๔ หมู่ ๑ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved