ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
กองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชา
        นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพอากาศ โดยจัดให้มีการบริการตัดผมชาย-หญิง การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การมอบทุนการศึกษา การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน การเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved