ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
จิตอาสาพัฒนาท่อระบายน้ำ
      นาวาอากาศโท สว่าง  อ่ำศรี เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนา "จิตอาสาพัฒนาท่อระบายน้ำ ร่องน้ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ " โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved