ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
จิตอาสาทำความสะอาดพัฒนาเรือนจำ
     นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศโท เมธี เวทไธสง หัวหน้าแผนกช่างโยธากองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาเรือนจำ โดยมีข้าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ : น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว : พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved