ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงและทอดผ้าป่า
     นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมวันมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง และ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved