ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานบังคับคดี
      นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สมบูรณ์ เพ็งสุข เป็นผู้แทน นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตลอดจนสองข้างทางรอบบริเวณ โดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved