ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
วันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์
      นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๘ ธันวาคม โดยมีพลตรี อภัย อรัญทิมา ผบ.ศร.ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved