ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
จิตอาสาพัฒนาชายหาดบ่อนอก
      นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพ็ชร์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนาชายหาดบ่อนอก" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายฝั่งทะเล โดยมี นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชายทะเลหน้าวัดรอดประดิษฐ์ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved