ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ตึกถล่ม
     นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ และกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ตึกถล่ม บ้านเลขที่ ๔๔๐/๔ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารจำนวน ๓ ราย โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้บัญชาการให้การช่วยเหลือ จนเสร็จสิ้นภารกิจ ณ บ้านเลขที่ ๔๔๐/๔ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved