ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ครบรอบ ๒๐ ปี วันมรณภาพพระราชวิสุทธิคุณ
      นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีฯ นำข้าราชการชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๒๐ ปี วันมรณภาพพระราชวิสุทธิคุณ (เกตุ จิตตสาโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ณ ศาลาการเปรียญวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved