ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
การฝึกซ้อมการปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัย
    นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ ทำการฝึกซ้อมการปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัย เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุในทะเล ณ ชายทะเลอ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved