พระพุทธธูปะเตมีย์มงคล
 
wing5 2017 52    wing5 2017 51
            
เป็นรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมปางสมาธิ พระเมาลีมีลักษณะขมวดคล้ายก้นหอย ส่วนผมของพระเมาลีมีลักษณะเปลวเพลิง มีฐานสูง ๓.๕ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้ว ความสูงจากบนฐานถึงพระเมาลีสูง ๕๘ นิ้ว และส่วนที่เป็นเปลวเพลิงสูง ๙.๕ นิ้ว รวมความสูงจากองค์พระถึงยอดพระเมาลีสูง ๖๗.๕ นิ้วสร้างในสมัย พล.อ.อ.ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ เป็นผุ้บัญชาการทหารอากาศ สร้างให้กองบินต่างๆ ทั่วกองท้พอากาศต่อมา พล.อ.อ.วรนาถ  อภิจารี เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ให้มีการสร้างหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธธูปะเตมีย์ แล้วเสร็จเมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๑