logo wingh 5
 
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563
  ประกาศเชิญชวนจ้างสร้างโรงจอดรถเฉพาะการ มว.โยธา ผชย.ฯ ที่ บน.5