logo wingh 5
 
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563
  ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2051 (โรงจอดรถ มว.ขส.ร้อย.สนน.พัน.อย.ฯ) ที่ บน.5