logo wingh 5
 
ประกาศเชิญชวน/ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564
  ประกาศเชิญชวนงานจ้างสร้างอาคารรวบรวมขยะมูลฝอบขนาดเล็ก จำนวน 6 หลัง บริเวณบ้านพักอาศัย ที่ บน.5