กองบิน ๕ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการ กองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่สงบ สะอาดและปลอดภัย พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ในการรักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ ของชาวกองบิน ๕ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

12 10 65 1 3 resize   12 10 65 1 1 resize

12 10 65 1 2 resize   12 10 65 1 4 resize

12 10 65 1 5 resize   12 10 65 1 6 resize

12 10 65 1 7 resize   12 10 65 1 9 resize

12 10 65 1 10 resize   12 10 65 1 11 resize