กองบิน ๕ เข้ารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี พิระพงษ์  คงนาวัง รองหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำคลองบึง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบึง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

13 10 65 3 1 resize   13 10 65 3 2 resize

13 10 65 3 3 resize   13 10 65 3 4 resize

13 10 65 3 5 resize   13 10 65 3 6 resize

13 10 65 3 7 resize   13 10 65 3 8 resize

13 10 65 3 9 resize   13 10 65 3 10 resize

13 10 65 3 11 resize   13 10 65 3 12 resize