กองบิน ๕ เข้ารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี พิระพงษ์  คงนาวัง รองหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานีรถไฟคั่นกระได เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สถานีรถไฟบ้านคั่นกระได ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์  จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

17 10 65 1 2 resize  13 10 65 4 1 resize

13 10 65 4 2 resize   13 10 65 4 3 resize

23 10 65 1 5 resize   23 10 65 1 6 resize

23 10 65 1 7 resize   23 10 65 1 8 resize

23 10 65 1 9 resize   23 10 65 1 10 resize

23 10 65 1 11 resize   23 10 65 1 12 resize

23 10 65 1 13 resize   23 10 65 1 14 resize