กองบิน ๕ เข้ารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ บุญมา นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสถานที่วัดเขาน้อยจันทราราม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดเขาน้อยจันทราราม อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

17 10 65 1 2 resize  13 10 65 4 1 resize

13 10 65 4 2 resize   13 10 65 4 3 resize

23 10 65 1 5 resize   23 10 65 1 6 resize

23 10 65 1 7 resize   23 10 65 1 8 resize

23 10 65 1 9 resize   23 10 65 1 10 resize

23 10 65 1 11 resize   23 10 65 1 12 resize