กองบิน ๕ เข้ารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี พิระพงษ์ คงนาวัง นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสถานที่ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๒๑๕

 

17 10 65 1 2 resize   10 10 65 2 2 resize

13 10 65 4 2 resize   13 10 65 4 3 resize

22 10 65 2 5 resize   22 10 65 2 6 resize

25 11 65 3 7 resize   25 11 65 3 8 resize