กองบิน ๕ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่”

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่” พร้อมทั้ง นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕ ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่อ่าวมะนาวเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เพื่อเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของ กองบิน ๕ อีกทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของกำลังพลกองบิน ๕ ณ ลานจอดรถสโมสรทหารอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๒๑๕

 

28 12 65 3 1 resize   28 12 65 3 2 resize

28 12 65 3 3 resize   28 12 65 3 4 resize

28 12 65 3 5 resize   28 12 65 3 6 resize

28 12 65 3 7 resize   28 12 65 3 8 resize